ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559

อำเภอนามน ประชุมกำหนดนโยบายสาธารณะระดับอำเภอ โครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ปี 2559 ในวันที่ 26 มกราคม 2559 โดยท่านนายอำเภอนามน เป็นประธาน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น